reagan verdient een doodlopende straat

De VVD fractie in de Delftse gemeenteraad heeft voorgesteld een straat naar Ronald Reagan te vernoemen. Max Pam pleit vanmorgen in de Volkskrant voor eerherstel voor de zwaar onderschatte oud-president die de eerste stappen zette op weg naar normalisering van de Westerse relatie met China.

Maar Reagan is evenzeer de man van de kernwapenwedloop en de steun aan, zo niet creatie van, terroristische groeperingen in landen als Nicaragua (de contra’s), Afghanistan (de Taliban), Angola (Unita) en Mozambique (Renamo) wier ontwrichting de westerse belangen en de instandhouding van de Koude Oorlog dienden. In Nicaragua en Afghanistan werden de rebellengroeperingen meebetaald uit de opbrengsten van drugshandel. Door Reagan nam het fenomeen van de niet-statelijke oorlogen een vlucht, vandaag een dominant type oorlogsvoering waarop conventionele scenario’s gericht op conflictbeheersing geen antwoord weten.