Laatste nieuws: Jomanda in Zimbabwe

HARARE – Een Zimbabwaanse ‘tovenares’, die de regering van president Robert Mugabe een miljoen Amerikaanse dollar uit de zak wist te kloppen door hen te laten geloven dat ze diesel kon tappen uit een rots, is schuldig bevonden aan fraude. Dat berichtte de nieuwssite New Zimbabwe dinsdag.
Medicijnvrouw Rotina Mavhunga ontdekte in maart 2007 nabij het dorp Chinhoyi een oude brandstoftank tussen de struiken. Ze vulde de tank met diesel, knutselde er een pijp aan en verborg het uiteinde bovenop een rots. Vervolgens ontbood ze een aantal topambtenaren om het mirakel te aanschouwen.

Op een teken van Mavhunga zette een verstopte handlanger de dieselkraan open, en na wat hocus-pocus spoot tot grote verbazing van de aanwezigen de diesel uit de rots. Onderzoekers van Mugabe rapporteerden destijds juichend dat definitief een einde was gekomen aan de aanhoudende brandstoftekorten in Zimbabwe.

Regeringsleiders en zakenlieden overlaadden de zwendelaarster met geld en auto’s. Binnen een paar maanden had Mavhunga met haar trucje president Mugabe en zijn kornuiten voor omgerekend 740.000 euro opgelicht.

Een tweede groep ministers begon echter argwaan te krijgen. De tovenares sloeg op de vlucht maar is later toch in de kraag gegrepen. De rechtbank in Chinhoyi heeft haar afgelopen weekeinde schuldig bevonden aan fraude. (website de Volkskrant)


kamervragen over gescheiden toiletten

De SP-fractie in de Tweede Kamer heeft vragen gesteld over het plan om in het nieuwe Nationale Geschiedenis Museum gescheiden toiletruimten voor vrouwen en mannen te creeeren. ‘In Nederland is iedereen gelijk; dat moet het museum tot uitdrukking brengen’, aldus SP kamerlid mevrouw Eigenvolk-Eerst. Ze vindt dat de architecten maar eens een kijkje moeten nemen in het Arnhemse Openlucht Museum, waarnaast het nieuwe museum gebouwd zal worden. ‘Vroeger hadden de mensen een pot met een deksel erop en daar ging iedereen op. Eens in het jaar kwam de strontkar langs. Zo hoort dat en zo zijn we dat hier gewend.’ Mevrouw Eigenvolk-Eerst begrijpt ook niet dat het in sommige culturen niet is toegestaan om je handen in de keukengootsteen te wassen. ‘Als dat in India, bijvoorbeeld, niet mag heb ik daar vrede mee, maar hier moet je gewoon in de gootspeen mogen poepen… ik bedoel je handen wassen.’


aandoenlijke berichten

1
Obama za aanwezig zijn bij de opening van het WK 2010. Ik geef het maar even door.
2
Bericht van de Nelson Mandela Foundation: in Atteridgeville, een township bij Pretoria, zal de gemeenschap binnenkort een cleansing houden: namens de bewoners wordt dan aan Somalische vluchtelingen, die in Atteridgeville wonen, excuses aangeboden voor de vreemdelingenhaat en het geweld. Ruim een jaar terug richtte dit geweld zich op de duizenden Afrikaanse vluchtelingen waaraan Zuid-Afrika onderdak biedt. Meer informatie op www.nelsonmandelafoundation.org


Obama in Ghana


Barack Obama heeft zijn visie op Afrika uitgedragen in een toespraak die hij afgelopen zaterdag voor het Ghanese parlement hield. Essentie: zelf verantwoordelijkheid nemen en ‘geen uitvluchten’ zoeken voor eigen falen. Dit was geen wezenlijk andere benadering dan de Franse president Sarkozy twee jaar terug koos en toch zijn er grote verschillen in toon en inzicht. Obama’s oproep om verantwoordelijkheid voor Afrika’s toekomst te nemen, was evenzeer gericht aan het westen. Tijdens de net gehouden G 8 presteerden de westerse landen het overigens opnieuw om een optelsom aan eerder toegezegde hulp gericht op bestrijding van de voedselcrisis als extra steun te presenteren. Overigens met instemming van Obama.
De toespraak van de Amerikaanse president onderscheidde zich ook van Sarkozy’s pedante college doordat hij blijk gaf van een diep inzicht en inlevingsvermogen in de geschiedenis en de littekens die deze in Afrika achterliet. Maar Obama had gelijk toen hij zei dat je de crisis in Zimbabwe en het ronselen van kindsoldaten niet aan het kolonialisme kunt wijten.

Er zit natuurlijk iets ongemakkelijks in het gegeven dat westerse leiders, Obama incluis, Afrikanen de les lezen. Hoe zouden Amerikanen reageren als Jacob Zuma het Congres onderhield over Guantanamo Bay? (Opmerkelijk overigens dat Zuid-Afrika in Obama’s toespraak ontbrak. Hij prees alleen Ghana en Botswana als bloeiende democratieen.)

Het resultaat telt natuurlijk. Ik moest bij de beelden van de speech denken aan Mandela die na zijn verkiezing als president zijn collega’s in Afrika onderhield over het belang van grondwettelijkheid, goed bestuur en corruptiebestrijding. Ze juichten in het besef dat hun achterban Mandela adoreerde, zoals nu ook de huidige machthebbers juichen voor Obama. Ondertussen inspireert de Amerikaanse president jonge generaties Afrikanen, de bornfrees, die een toenemend ongeduld voelen, en zich niet langer gebonden achten aan de postkoloniale loyaliteit aan de leiders.
Obama heeft het vuurtje afgelopen zaterdag verder opgestookt. Daarin schuilt het grootste belang van zijn rede.Verkrachting in Zuid-Afrika

Een op de drie vrouwen in Zuid-Afrika is een of meerdere keren verkracht. Een artikel in het weekblad Mail & Guardian biedt inzicht in de achtergronden van dit angstaanjagende gegeven. De krant beschrijft daarbij het verhaal van Dumisani Rebombo die niet besneden was (zijn vader wilde dat niet), huishoudelijk werk deed (‘vrouwenwerk’) en het zat was om niet voor man te worden aangezien. Verkrachting was de methode waarmee hij zijn eer kon redden. Zie het artikel op www.mg.co.za


Niehaus vraagt om ‘vergiffenis’

Carl Niehaus, die vorig jaar in opspraak kwam en vervolgens aftrad als woordvoerder van het ANC, wil een ’tweede kans.’ Afgelopen woensdag sprak afgelopen woensdagavond voor de persclub in Pretoria. Niehaus vertelde in de afgelopen maanden veel te hebben nagedacht en ondergaat therapie. ‘Als ik vraag om vergiffenis voor de fouten die ik gemaakt heb, doe ik dat niet uit een gebrek aan verantwoordelijkheidsbesef. Ik loop niet weg voor de verantwoordelijkheid’, aldus Niehaus.


Olifanten in Johannesburg?

Vragen en antwoorden op een toeristische website in Zuid-Afrika. Vast verzonnen en toch leuk.

Q: Does it ever get windy in South Africa ? I have never seen it rain on TV, so how do the plants grow? ( UK )
A: We import all plants fully grown and then just sit around watching them die.

Q: Will I be able to see elephants in the street? ( USA )
A: Depends how much you’ve been drinking.

Q: I want to walk from Durban to Cape Town – can I follow the railroad tracks? ( Sweden )
A: Sure, it’s only two thousand kilometres take lots of water…

Q: Is it safe to run around in the bushes in South Africa ? ( Sweden )
A: So it’s true what they say about Swedes…

Q: Are there any ATMs (cash machines) in South Africa ? Can you send me a list of them in JHB, Cape Town , Knysna and Jeffrey’s Bay? ( UK )
A: What did your last slave die of?

Q: Can you give me some information about Koala Bear racing in South Africa? ( USA )
A: Aus-tra-lia is that big island in the middle of the pacific. A-fri-ca is the big triangle shaped continent south of Europe which does not…oh forget it. Sure, the Koala Bear racing is every Tuesday night in Hillbrow. Come naked.

Q: Which direction is north in South Africa ? ( USA )
A: Face south and then turn 90 degrees. Contact us when you get here and we’ll send the rest of the directions.

Q: Can I bring cutlery into South Africa ? ( UK )
A: Why? Just use your fingers like we do.

Q: Can you send me the Vienna Boys’ Choir schedule? ( USA )
A: Aus-tri-a is that quaint little country bordering Ger-man-y, which is…oh forget it. Sure, the Vienna Boys Choir plays every Tuesday night in Hillbrow, straight after the Koala Bear races. Come naked.

Q: Do you have perfume in South Africa ? ( France )
A: No, WE don ’t stink.

Q: I have developed a new product that is the fountain of youth. Can you tell me where I can sell it in South Africa ? ( USA )
A: Anywhere where a significant number of Americans gather.

Q: Can you tell me the regions in South Africa where the female population is smaller than the male population? ( Italy )
A: Yes, gay nightclubs.

Q: Do you celebrate Christmas in South Africa ? ( France )
A: Only at Christmas.

Q: Are there killer bees in South Africa ? ( Germany )
A: Not yet, but for you, we’ll import them.

Q: Are there supermarkets in Cape Town and is milk available all year round?
A: No, we are a peaceful civilisation of vegan hunter-gatherers. Milk is illegal.

Q: Please send a list of all doctors in South Africa who can dispense rattlesnake serum. ( USA )
A: Rattlesnakes live in A-meri-ca, which is where YOU come from. All South African snakes are perfectly harmless, can be safely handled and make good pets.

Q: I was in South Africa in 1969, and I want to contact the girl I dated while I was staying in Hillbrow. Can you help? ( USA )
A: Yes, but you will probably still have to pay her by the hour.

Q: Will I be able to speek English most places I go? ( USA )
A: Yes, but you’ll have to learn it first.