enormiteiten (1)


Driekwart van de bevolking in Afrika kan niet lezen of schrijven. Heeft de verslaggever van de Volkskrant dat zelf bedacht of gehoord tijdens de conferentie ‘Fill the gap; Moving beyond the mobile hype’ waarvan zij vandaag verslag doet. In het gegeven ligt de oorzaak van veel goedbedoelde maar mislukte projecten op het gebied van mobiele telefonie in Afrika, aldus de verslaggever. Daarom, zo betoogt een van de conferentiegangers, moeten er ‘Afrikaanse oplossingen voor Afrikaanse problemen komen.’

Drie minuten googelen en je weet dat de het cijfer niet klopt. De ‘literacy map of Africa’ laat zien dat in vier landen inderdaad zo’n driekwart van de mensen niet kan lezen of schrijven. In nog eens acht landen is dat percentage de helft. In de rest – zo’n 42 landen – telt het aantal analfabeten tussen de 15% en 45%.
Hoog genoeg, natuurlijk. Maar niet voor de uitvinders van ‘Afrikaanse problemen’.


somalische piraten moeten defensiebudget hoog houden

Gisteravond nog even Buitenhof van afgelopen zondag bekeken. Hans Hillen over nieuwe bezuinigingen op defensie, JSF, het Catshuis en de Somalische piraten. Na een pleidooi over de noodzaak van een sterke defensie, zei de minister dat het Nederlandse machtsvertoon voor de kust en straks ook in Somalie bedoeld is ‘om te laten zien dat je ertoe doet.’
Afrika als showroom. Een demonstratie-oorlog.
Op een dag loopt het verder uit de hand en sterven er Nederlandse mariniers, of Somalische piraten, of Somaliers die voor piraat worden aangezien (want zwart en sjaaltje om het hoofd). Dan escaleert het conflict en sturen we een nog grote vloot, of meer commando’s. Dan kunnen we nog beter laten zien dat we ertoe doen.
Voor Hillen is Somalie een win-win situatie.


mandela ‘wreed en oneerlijk’


Je kunt voormalig Apartheidspresident F.W. de Klerk veel verwijten – racistische tirannie, corruptie, de ‘derde macht’ en de onbeschaamdheid om zonder blikken of blozen een Nobelprijs voor de vrede in ontvangst te nemen – maar niet dat hij van zijn hart een moordkuil maakt.
In een toespraak die De Klerk afgelopen maandag in Johannesburg hield noemde hij Mandela ‘wreed en oneerlijk.’ De oubaas van Zuid-Afrika’s blanksuperieure nadagen trok eens lekker van leer tegen de man die ervoor koos om zijn voorganger niet voor een tribunaal te slepen. ‘Mandela is niet de heilige die ervan hem gemaakt wordt’, aldus de oud-president. Waarna een langdurige lofzang volgde op De Klerk’s favoriete politicus, Thatcher.


maboneng

Picture from the rooftop at the Maboneng project downtown Johannesburg. It’s an exciting space, also known as Arts on Main, and evidence of a new Johannesburg. William Kentridge and photographer Michael Subotsky have opened studio’s at the precint. There are restaurants and shops, a Sunday market, a print workshop run by David Krut, a cinema (The Bioscope) and so much more. This picture from the roof of the Jo’burg skyline landed in my inbox with the usual impact: homesick.


nrc en somalische piraten

Sterk hoofdcommentaar over de nieuwe Nederlandse oorlogsverklaring aan het adres van de Somalische piraten vandaag in NRC Handelsblad. Minister Hillen wil zwaarder geschut in stelling brengen. Terecht wijst de krant erop hoe riskant dat is en hoezeer dit gemakkelijk tot escalatie en dus slachtoffers kan leiden, en pleit ervoor om de oorzaken – onderontwikkeling en gebrek aan stabiliteit – te bestrijden. Toenemende militarisering van het conflict is een heilloze weg. Het zal de zee mogelijk tijdelijk vrij maken voor ‘ons’, maar het punt is dat die zee ook hun is, stelt NRC.