somalische piraten moeten defensiebudget hoog houden

Gisteravond nog even Buitenhof van afgelopen zondag bekeken. Hans Hillen over nieuwe bezuinigingen op defensie, JSF, het Catshuis en de Somalische piraten. Na een pleidooi over de noodzaak van een sterke defensie, zei de minister dat het Nederlandse machtsvertoon voor de kust en straks ook in Somalie bedoeld is ‘om te laten zien dat je ertoe doet.’
Afrika als showroom. Een demonstratie-oorlog.
Op een dag loopt het verder uit de hand en sterven er Nederlandse mariniers, of Somalische piraten, of Somaliers die voor piraat worden aangezien (want zwart en sjaaltje om het hoofd). Dan escaleert het conflict en sturen we een nog grote vloot, of meer commando’s. Dan kunnen we nog beter laten zien dat we ertoe doen.
Voor Hillen is Somalie een win-win situatie.