raad voor de feiten

Wie richt er een Raad voor de Feiten op?
Hoeveel mensen genieten een PGB? 190 000 of 78 000 of iets ertussen in?
Hoeveel mensen maken misbruik van die regeling?
Op grond waarvan is de multiculturele samenleving mislukt? Is Stef Blok, die een paar jaar terug het tegenovergestelde beweerde, een leugenaar?
Hoeveel kan er van bedrijven en mecenassen verwacht worden als Halbe het fundament vernietigt?
Wat is de realiteitswaarde van Bleker’s gepolder?
Met hoeveel is het aantal immigranten gedaald?
En de misdaadcijfers?
En hoe werkt dat: onverdoofd slachten zonder dat de beesten geen extra pijn lijden?
Eerst de feiten.
En dan weer eens de straat op.