stemt de kamer voor stamverwantschap?

Morgen stemt de Tweede Kamer over een motie van SGP-er Kees van de Staaij. In die motie wordt de Nederlandse regering opgeroepen om actie te ondernemen tegen het ‘racistische geweld tegen Afrikaners’ in Zuid-Afrika.
De motie heeft de hartelijke steun van de PVV en ook minister Rosenthal heeft inmiddels zijn instemming betuigd. Dat is opmerkelijk want het kabinetsbeleid heeft het niet zo op met eigenwijze vingertjes. Bovendien dient deze motie geen enkel economisch belang van Nederland. Integendeel.

Maar veel erger is het dat voor de motie geen enkele grond bestaat. Er is nauwelijks racistisch geweld tegen Afrikaners. Wie kijkt naar de misdaadstatistieken ziet dat de slachtoffers alle kleuren hebben, en vooral zwart. Onafhankelijke onderzoeken bewijzen dat Afrikaners doorgaans niet vanwege hun huidskleur slachtoffer zijn van geweld. Wel is er soms sprake van wraak vanwege de voortgaande uitbuiting, de lijfstraffen en het ‘dopstelsel’ (het uitbetalen van loon in de vorm van sterke drank) op sommige boerderijen. Misschien dat de Kamer zich daarover uit kan spreken?

Met de motie – Van der Staaij heeft de lobby voor blanke stamverwantschap na een pauze van enkele tientallen jaren opnieuw de volksvertegenwoordiging bereikt. Stormfront Nederland heeft al enthousiast gereageerd.

3 thoughts on “stemt de kamer voor stamverwantschap?”

 1. Is het u bekend dat genocide watch de Afrikaner boeren op niveau 6 gezet heeft en dat deze groep de meest bedreigde groep ter wereld is> Dat de geschorste jeugdleider van het ANC zijn volgelingen oproept in haatkoren de blanke becvolking te vermoorden en dat daar ook gevolg aan gegeven wordt. Dat veel moorden plaatsvinden op weerloze oude mensen en dat er dikwijls niet van waarde meegenomen wordt? De misdaadstatistieken hebben inderdaad alle kleuren maar de Afrikaners zijn maar een kleine groep van ongebeer 3 miljoen menbsen. Dat verhoudingsgewijs deze groep veel harder geraakt wordt dan andere groepen. Intussen zijn van de 65.000 boerderijen er 45.000 in staatshanden over gegaan. De Boeren zijn oneigend, gevlucht of vermoord, En de boeren die nog over zijn worden geterroriseerd door gewapende bendes die dikwijls uit de omringende landen komen. Zit hier een plan achter of wordt dit georganiseerd door het ANC regime? Kunt u daar aantwoord opgeven? Door het verdwijnen van de Afrikaner boeren zijn grote groepen zwarte landarbeiders zonder werk gekomen, dit is allemaal het gevolg van het regeringsbeleid. En als het waar is dat de landarbeiders uitgebuit worden zoals u beweert, waarom organisert het NC deze mensen dan niet in vakbonden om met de boeren te onderhandelen over hun loon.
  Er zijn misdadadstatistieken over Zuid-Afrika bijgehouden door onafhanjkelijke journalisten. Lees u deze eens, dan krijg u een heel ander beeld.
  Logisch is het grootste deel van de slachtoffers zwart, zij vertegenwoordigen minstens 80% van de bevolking, de blanken en kleurlingen ongeveer ieder 10@ Misdaadstatistieken in Pretoria wijzen uit, dat blanken verhoudingsgewijs veel zwaarder getrefoffen door de misdaad.
  En sommige groepen in Nederland maken
  daar zorgen over met inbegrio van de volgende politieke partijen
  Groenlinks
  Socialistische Partij
  D66
  SGP
  Cg
  Christen Unie
  Partij voor de Dieren
  PVV

  Zolas u ziet is een breed scala van partijen ongerust over de criminaliteit in Zuid-Afrika

  ij
  D^^

 2. Bart, you are suffering from what is known as historical layman’s gossip…

  Common sense and some relevant education dictates that a thorough analysis on the psyche of the Afrikaners, have not yet started within yourself.
  You are suffering from a mistaken interpretation of how the world actually is..
  In just a little over eleven years from now, we will be celebrating the 200th year anniversary of the day that tyranny of the British got it’s foothold here in South Africa on the Afrikaners and their sovereign country, where after a brutal rape campaign of females and children alike; the country was flooded with African, by these rapists to work on mines, they stole after this rape-disguised-as-war campaign.
  No really serious discussion about the Afrikaners can take place without paying attention to 200 years of injustice and genocides of the Afrikaners, preceding today’s date.
  You do not know right from wrong, like a soul wandering in outer space, you have got no starting point, just basic needs to fulfill. You don’t exhibit the wisdom of the Holy Spirit anymore, presumably, you have forfeited your belief in Jesus Christ as God?

  The cornerstone of tyranny laid by the British over 200 years ago, in South Africa, is pepetuated by ANC totalitarianism in 2011.
  Without the working and intelligent knowledge necessary to understand this matter, your own fate is sealed, and only judgment from God is certain in your life. You too will fall prey to the secret workings of the Satan, without the necessary skill of discerning the truth.

 3. Stormfront Nederland heeft al enthousiast gereageerd.

  Waar haalt u deze leugens vandaan en wat is de bedoeling hiervan? Waarom wilt u een burgerinitiatief gelijk het predikaat opploakken van extreem rechts en de naam verbinden met stormfront??

Comments are closed.