rede

Interessante stukken in de Zuid-Afrikaanse kranten. Vraag: hoe creeeren we werkgelegenheid. Jerry Vilakazi, de directeur van Business South Africa, pleit voor een sociaal pact. Naar woord in linkse oren. Maar Vilakazi wil naast bevriezing van de salarissen ook de topinkomens afromen en verbetering van de infrastructuur. Een van de grote erfenissen van apartheid is afstand – miljoenen Zuid-Afrikanen leggen dagelijks enorme afstanden af om op hun werk te komen. Wie de afstanden korter maakt, of de verbindingen beter en sneller, biedt Zuid-Afrikanen een stevige bezuiniging op hun uitgaven voor woon-werkverkeer. Slim.
In Business Day gaat Alister Sparks tekeer tegen de vakbeweging. De textielarbeidersbond wil niets weten van een flexibele benadering van het minimumloon. Sparks vindt dat dom. Deze industrie is traditioneel omvangrijk in KwaZuilu Natal en telde ooit zeshonderdduizend werknemers. Vandaag zijn dat er zestigduizend waarvan een kwart de baan dreigt te verliezen. Oorzaak: Chinese concurrentie. Banen kunnen gered worden als het bedrijven wordt toegestaan nieuwe werknemers minder te betalen dan het minimumloon. Bij hoge prestaties en grotere afzet kunnen lonen worden aangevuld. In andere bedrijfstakken heeft die aanpak succes – en lonen hoger dan het minimumloon opgeleverd.
Maar Cosatu wil er niets van weten. Een beetje begrijpelijk is het wel. Wie toegeeft op het ene front, loopt het risico ook in andere bedrijfstakken – waar zulks niet nodig is – het onderspit te delven. Toch is het dom. Cosatu wierp zich vorige week op als de belangenbehartiger van de armen. Maar dat klopt niet. De bond verdedigt de belangen van de leden, waarvan de laagstbetaalden zo’n 800 euro per maand krijgen. En hun belangen staan haaks op die van werkzoekenden, die nog vaak rondkomen van een paar euro per dag.

Ik word steeds redelijker (rechtser?). Net als de Amsterdamse krakers die de rechtstaat omarmen nu het hof in Den Haag hen in het gelijk heeft gesteld. Sinds wanneer is hun rechtstaat de onze geworden? Of: onze rechtstaat de hunne?