GroenLinks volhardt in steun aan extreem rechtse campagne

Vanmiddag reageerde een medewerker van GroenLinks op mijn stukje over de steun van zijn partij aan een SGP/CU motie. De reactie luidt als volgt:

Hartelijk bedankt voor uw e-mail aan GroenLinks. We zijn blij dat u de moeite hebt genomen om onze fractie te schrijven.

Ik heb met veel interesse uw blog op ZAM-magazine gelezen. Wij zijn blij dat u de moeite heeft genomen om ons hiervan op de hoogte te brengen. De berichten die wij onder ogen krijgen over discriminatie en racisme in Zuid-Afrika (jegens Afrikaners) zijn inderdaad tegenstrijdig. Wij begrijpen ook zeer de gevoeligheid die leeft bij mensen als het gaat om Afrikaners.

Wellicht bij u bekend, maar toch het vermelden waard: GroenLinks heeft in geen geval de motie van de heer Van Der Staaij gesteund omdat wij steun geven aan de “eerder dit jaar door PVV-Kamerlid Bosma begonnen campagne voor herstel van de oude stamverwantschap tussen Boeren en Nederlanders” of omdat wij maar op enige manier de herinvoering de apartheid wensen.

In het buitenlands beleid van GroenLinks staan mensenrechten en internationaal recht centraal. Wij vinden elke vorm van disciminatie en geweld hierop gebaseerd verkeerd. De motie spreekt niet uit dat wij de “blanke Afrikaners” hulp willen bieden. Het is een algemeen verzoek tot het inzetten van Nederlandse expertise om mensenrechten en grondrechten in Zuid-Afrika te waarborgen. In een tijd waar zeer zwaar wordt bezuinigd op de aandacht voor mensenrechten in de Nederlandse diplomatie, lijkt dit ons niet verkeerd.

In de motie wordt hierbij vermeldt dat het hier mede gaat om de Afrikaners.
Het letterlijke verzoek uit de motie:
“Verzoekt de regering te bezien hoe Nederland en waar mogelijk de EU op het gebied van onder meer preventie, opsporing, justitiële ondersteuning en expertise een bijdrage kunnen verlenen aan het bestrijden van discriminatie en (racistische) geweldsmisdrijven, mede jegens de Afrikaners, en tevens kunnen bijdragen aan het borgen van grondrechten, zoals de persvrijheid, in Zuid-Afrika”

Einde bericht.

De GL medewerker mist het punt, of liever: hij volhardt dat Afrikaner misdaadslachtoffers om hun afkomst zijn aangepakt. In mijn eerdere bijdrage heb ik juist opgemerkt dat daarvoor geen enkel bewijs bestaat.
Ik heb geen gevoeligheden als het om Afrikaners gaat. Ik heb er veel onder mijn beste vrienden. Overigens heb je Afrikaners in soorten en maten, met uiteenlopende achtergronden en standpunten. De GL medewerker moet niet generaliseren.
Treurig dat GL de mensenrechtendiscussie als een ‘feel good exercise’ ervaart. Dondert niet of het klopt zolang het maar op de agenda staat. Wie neemt die partij straks nog serieus als er echt ergens iets aan de hand is?

En toch ben ik een beetje vrolijk over de reactie. Deze is iets neutraler dan de aanmerkelijk scherpere brief van 18 oktober 2011 die hij aan ene Van de Klooster namens Jolanda Sap schreef: ‘Wij vinden het verschrikkelijk om te horen over de bedreiging van de witte minderheid.’ Hij belooft dat GL ‘het gevaar dat de Afrikaners meemaken aan de kaak zal stellen.’
De brief is terug te vinden op een reeks van websites, om er een paar te noemen: de ‘Afrikaner-genocide-archives’, Onsvirjou.nl (‘The Killing Fields of South Africa) en in het blog van Ada Stuyt, in de jaren vijftig schoonheidskoningin van IJmuiden Rotterdam, die vervolgens emigreerde en trouwde met Oupa van Tonder, de leider van de Boerestaat Party. Stuyt is een trouw verdediger van apartheid.

8 thoughts on “GroenLinks volhardt in steun aan extreem rechtse campagne”

 1. Wat is eigenlijk uw probleem meneer Luirink? Er zijn in Nederland diverse groepen die zich zorgen maken over de hoge criminaliteit in Zuid-Afrika die de zwarte en blanke bevolking treft. Verhoudingsgewijs wordt de blanke bevolking harder getroffen en achter deze moorden gaar dikwijls een diepe haat tegen de blanke schuil. Je kan dit dus racistische moorden noemen. U weet zeer goed dat Julius Malema, geschorst door zijn wangedrag als leider van het ANCYL, zijn volgelingen oproept in haatkoren de blanke bevolking te vermoorden. En dit gebeurt nu ook op dikwijls gruwelijke wijze. Het gaat dikwijls niet eens om rooff maar louter en alleen om het vernederen en vermoorden van de blanke bevolking. De volgende partijen hebben zich in een motie daar tegen uitgesproken:
  SGP
  CU
  Groenlinks
  SP
  PvdD
  PVV
  Wat is er mis mee als een partij als Groenlinks deze misstanden aan de kaak wil stellen? Haast elke Afrikaner familie heeft wel een dode of meerdere doden te betreuren door het zwarte racisme dat o.a. veroorzaakt is door de haatkoren van het ANC.
  Geen enkele van bovengenoemde partijen willen terug naar de apartheid, dat is een gepasseerd station. En er bestaan nog steeds familiebanden tussen Nederlanders en Afrikaners, dat is historisch zo gegroeid. Zelfs een partij als de PVV verwerpt het apartheidssysteem en meneer Bosma heeft belangstelling voor het Afrikaans, de taal die zo nauw vwerwant is met het Nederlands. Wat is daar verkeerd aan, kunt u hier verder over berichten.
  En het is al heel makkelijk mevrouw Stuijt te beschuldigen dat zij terug wil naar het apartheidssysteem. Ik heb nog nooit zo iets in haar berichten gelezen. Wel de zinloze moorden op Afrikaners en kleurlingen. Zij houdt daar een archief van bij. U bent blijven stilstaan in de anti apartheidsperiode van de jaren 80, een periode waar niemand meer naar terug verlangt. Alleen wat veel Afrikaners wel verlangen is een veilig leven zonder discriminatie en moorden.

 2. D66 steunde ook de moitie van de SGP tegen de criminaliteit in ZZuid-Afrika

 3. Censorbugbear Reports
  ‎#BartLuirink waarom zit jij me zo te bezwadderen? Je haalt me door elkaar met iemand anders: ik ben bijv NIET v. IJmuiden: waarom lieg je?

 4. De volgemde brief heb ik op 18 oktober j.kl. van de heer van Oudheusden ontvangen over de criminaliteit in Zuid-Afrika:

  Beste heer Van der Klooster,

  Hartelijk bedankt voor uw mail aan Jolande Sap. Jolande heeft uw mail gelezen en mij gevraagd u te laten weten dat zij het zeer waardeert dat u de tijd en moeite heeft genomen om haar te schrijven. Omdat zij dagelijks meer dan honderd mails en brieven ontvangt, is het voor haar helaas niet mogelijk om iedereen een persoonlijke en inhoudelijke reactie te sturen. Wij hopen dat u hier begrip voor heeft.

  We vinden het verschrikkelijk te horen over de bedreiging van de witte minderheid in Zuid-Afrika. Naast de mail die we van u hebben ontvangen, hebben we vandaag toevallig ook verschillende mails van Afrikanen zelf gekregen.

  Zoals wellicht bekend bij u staat bij GroenLinks in het buitenlandse beleid mensenrechten en internationaal recht centraal. Onderdrukking van minderheden gaat dan ook recht tegen ons idee van rechtvaardigheid in. Als er debatten over de situatie in Zuid-Afrika gevoerd gaan worden, zullen wij de discriminatie en het gevaar dat de Afrikanen meemaken zeker aan de kaak stellen. Hiervoor kunnen wij mails zoals die van u goed gebruiken. Ik heb uw mail dan ook overlegd met en doorgegeven aan onze beleidsmedewerker.

  Nogmaals bedankt voor uw mail en uw betrokkenheid.

  Met vriendelijke groet,

  Bram van Oudheusden

  Publieksvoorlichting

  Tweede Kamerfractie GroenLinks

 5. Zoals uit het antwoord van de heer Oudheusden blijkt, zet Groenlinks zich in tegen onderdrukking van alle minderheden, dus ook de Afrikaanse minderheid in Zuid-Afrika. Dit lijkt mij een goed streven van deze partij en verdient alle bijval.

 6. @6 Bram Oudheuseden is de persvoorlichter van groen Links en niet mevrouw Sap.Misschien moet u het antwoord van Groenlinks beter lezen er staat namelijk: Groen links zet zich in voor alle minderheden, dus blsnk en zwart,dus ook voor de Afrianerminderheid in Zuid-Afrika, dat lijkt mij duidelijk genoeg en heeft niets met racisme te maken alleen over een kleine minderheid die onevenredig zwaar getreffen wordt. Dat is de boodschap van de motie en het verzoek aan de Zuid-Afrikaanse politie meer tegen op te treden. Maar de motie is door de VVD, CDA en PVdA weggestemd, dus waar hebben we het over?

 7. &7 correctie

  Graag zou ik een klein misverstand willen ophelderen, naar aanleiding van uw reactie onder de blog van ZAM-magazine.

  Bram is geen persvoorlichter van GroenLinks en ook geen hoofdvoorlichter, hij behandelt als publieksvoorlichter -stagiair- enkel mails over het
  buitenlandse beleid van GroenLinks.
  De beantwoording van deze mails gaan dan ook niet over zijn mening, maar om de standpunten en overwegingen van de Kamerleden en Tweede Kamerfractie van GroenLinks.
  De vaste voorlichters van GroenLinks staan hier: http://groenlinks.nl/pers/voorlichters

  Uit bovengenoemde memo’s blijkt maar als te meer. dat Bart Luirink in de jaren 80 van de vorige eeuw is blijven hangen van de anti-apartheidsbeweging en dat zijn mening niet al te serieus meer genomen kunnen worden. Misschien is het tijd voor hem om met pensioen te gaan na alle onwaarheden en halve onwaarheden die hij in dit blad neerschrijft.
  Hij is zich terdege van bewust dat Afrikaners op de arbeidsmarkt achtergesteld worden en dat brilliante Afrikaner studenten geen toestemming krijgen om te studeren aan de universiteiten. En toch ontkend hij dat, tegen beter weten in. Mijn vraag aan hem is: waarom probeert hij een soldiede partij als Groenlinks in discrediet te brengen en hun mening bij extreem rechts te plaatsen? Wat schuilt hier achter?
  En als meneer Luirink beweert dat de Afrikaners niet gediscrimineerd worden bij werk en studie dan wil ik hem graag helpen de bewijzen hiervoor op tafel te krijgen. Als ikduidelijke bewijzen hebt, bent u dan bereid dit in Zam Africa te publiceren?

Comments are closed.