eppink en oxford

In Buitenhof werd gdiscussieerd over de Afrikaanse immigratiestromen door de wetenschapper Hein de Haas, die in Oxford doceert, en Europarlementarier Derk Jan Eppink. Ondanks alle bewijzen van het tegendeel bleef de laatste volhouden hoezeer de ‘massale instroom’ een aanslag op ‘onze’ sociale zekerheid betekende.

Opnieuw vroeg ik mij af of het wel mogelijk is om de onderbuik met het bovenbrein te laten debatteren. De Haas wees met kracht van argumenten op de Europese behoefte aan arbeidskracht en hij bestreed het beeld dat Afrikanen uitsluitend door armoede gedreven worden – het zijn doorgaans niet de armste Afrikanen die ‘onze’ kant opkomen. De Haas maakte aannemelijk dat steeds sterkere restricties op de instroom de uitstroom belemmert.

Bij gebrek aan argumenten rondde Eppink de discussie af met de mededeling dat de professor uit Oxford makkelijk praten had. Hij zou eens in Parijs en Brussel moet gaan kijken. Ik was inmiddels tot een andere conclusie gekomen: Eppink zou een tijdje de colleges van De Haas in Oxford moeten volgen.