albertina sisulu


Het gemoeder rond de afgelopen donderdag overleden Albertina Sisulu begint me een beetje de keel uit te hangen. Ze was meer, veel meer, al geeft het natuurlijk geen pas laatdunkend te doen over het feit dat ze naast haar deelname aan de strijd tegen de apartheid ook nog eens vijf kinderen opvoedde. Maar in dit stukje wil ik benadrukken dat Albertina een van de organisatoren van het protest tegen de paswetten was, en in 1983 oprichter van het Verenigd Democratisch Front, een coalitie van vele honderden ‘grassroots’ organisaties tegen de apartheid.
Minder Ma en Moeder, niet de ‘vrouw van’, maar Albertina.