Wilders en de JSF

Als ALLES ter discussie staat, ligt het toch voor de hand om de aanschaf van de JSF ter discussie te stellen? Toch gebeurt dat nauwelijks. Waarom maakt de PvdA er geen strijdpunt van? Balkenende’s ommezwaai in het Irak-onderzoek smaakt toch naar meer? Onmiddellijk kassa voor het dreigende begrotingstekort.
En dan Wilders in Washington. Was hij daar nu echt alleen maar voor een vertoning van zijn film voor twee senatoren, op uitnodiging van een inmiddels gemarginaliseerde denktank? Als ik de belangen van de Amerikaanse wapenindustrie vertegenwoordigde, zou ik zeker van de gelegenheid gebruik gemaakt hebben om de aanvoerder van Nederlands’ grootste partij te winnen voor de deal.