verwesterde homo’s


Het besluit van minister Leers om ‘verwesterde’ Afghaanse meisjes, nu ja, enkele tientallen, een verblijfsvergunning te geven, is uiterst problematisch. Terecht roept het de vraag op hoe het dan zit met Somalische meisjes of Iraakse homo’s. Wat die laatste categorie betreft: het keurmerk ‘100% verwesterd’ is koren op de molen van machthebbers om homovervolging te legitimeren met het argument dat deze seksuele voorkeur ‘onAfrikaans’, onLatino of onPakistaans zou zijn. Homo-activisten in die delen van de wereld betogen nu juist dat hun bestaansrecht op geen enkele wijze strijdig is met lokale mores.