terre’blanche IV

Vandaag meldt de Zuid-Afrikaanse journalist Max du Preez dat er al in de jaren tachtig vermoedens bestonden over Terre’Blanche’s seksuele wispelturigheid. Een jongeman van de Afrikaner Weerstands Beweging wendde zich destijds tot het Vrye Weekblad, waarvan Du Preez hoofdredacteur was. Na een dronken avond was de jongeman in slaap gesukkeld en werd na enige tijd wakker omdat Terre’Blanche bovenop hem lag en hem misbruikte.
Een klacht die hij bij het AWB bestuur indiende richtte niets uit. Of eigenlijk wel: hij werd geroyeerd. Waarna hij naar de krant ging. Terre’Blanche zweeg, bevestigde … en ontkende niets.

Voor diegenen die met zoveel venijn op de teksten over ET in dit blog reageren: ik begrijp het. Ik zou ook des duivels zijn als er over mijn leider – nu ja, ik heb geen leider maar stel dat – zulke nare verhalen de ronde deden. Er bestaat een woord voor: ontkenning.
Maar alles sal reg kom. Let maar op.