mea culpa

Sportieve mea culpa van OneWorld hoofdredacteur Hans Ariens. In de vorige editie van zijn blad sprak hij de zegen uit over de Afrikaanse kandidaat-paus – nu ja, hij werd genoemd – Peter Turkson. Mooi als er eindelijk een zwarte paus komt, schreef Ariens. Maar de eerste zwarte paus trad in 189 Chr. aan en heette Victor I. Mij beviel niet dat Ariens voorbijging aan Turkson’s opvattingen over homoseksualiteit. Dat zou in Afrika weinig voorkomen en daarom zouden de priesters er zich minder hebben schuldig gemaakt aan seksueel misbruik.
‘Helemaal fout!’, oordeelt Ariens over zijn eerdere pleidooi om Turkson tot paus te benoemen. Hulde!