had nederland ebola kunnen voorkomen?

ebola

Had Nederland de ebolacrisis kunnen voorkomen? Met die vraag opent een interessant artikel in Vrij Nederland. Het weekblad presenteert acht redenen waarom het nu misgaat in een aantal landen in West-Afrika. Een lesje in zelfkastijding.

Er is weinig mis met de opsomming. ‘Verwaarloosde ziekten’ werden … verwaarloosd; Nederland schroefde zijn bijdrage aan de Wereld Gezondheids Organisatie (WHO) omlaag; de WHO reageerde niet adequaat; er vloeit steeds minder ontwikkelingshulp naar de gezondheidszorg; potentiële tropenartsen moeten zich eerst in de schulden steken alvorens te kunnen worden uitgezonden; enzovoorts.

Akkoord. Maar zouden wij werkelijk de ebolacrisis hebben voorkomen als het beleid anders was geweest? Dinsdag publiceert The ZAM Chronicle  een interview met de Nigeriaanse professor Oyewale Tomori, president van de Nigerian Academy of Science. Zijn stelling is dat de ebolacrisis niet het gevolg is van armoede maar van falend leiderschap in de landen waar de ziekte toeslaat. Tomori benoemt wat in het VN-artikel nagenoeg onbesproken blijft: de verantwoordelijkheid van de machthebbers in Afrika zelf.