Boekestijn, zwijgplicht etc

I
Heb ik nu goed begrepen dat Arend Jan Boekestijn bij het jongste kamerdebat over ontwikkelingssamenwerking (os) heeft aangekondigd het onderwerp niet meer te zullen aansnijden? Of juich ik te vroeg? Ik hoop het zo! Dan kan er eindelijk echt een discussie over dit onderwerp komen. Nooit meer zwijgplicht omdat je anders de VVD in de kaart speelt want de VVD kaart niet meer mee. Arend Jan, bedankt! (Dat had je destijds in de aanloop naar de Irak oorlog ook moeten doen. Dan had je jezelf minder belachelijk gemaakt.)

II
Zaterdagavond debatteert men in Rondom 10 over de ‘os’. Gisteren belde er een deftig sprekende student uit Leiden die een spreker zocht voor een discussiemiddag over ‘os’. Toen vanmorgen in de tram tot me doordrong dat die discussie er misschien toch komt, of is, realiseerde ik me hoe ingewikkeld het onderwerp is. Helpt het als we de discussie ontdoen van gebakken lucht begrippen en open deuren. Laat ik er twee noemen: armoedebestrijding en capaciteitsopbouw – het zijn de heilige huisjes van de ‘os.’ Weg ermee. Kun je van hieruit met die paar druppels op een gloeiende plaat de armoede bestrijden? Mij lijkt het veeleer een prioriteit om als vertegenwoordiger van het Afrikaanse belang ervoor te strijden dat de markten opengaan, en de beurzen aan Europese en Amerikaanse boeren dicht. Dat diezelfde vertegenwoordiger aarzelende investeerders bij de hand neemt en de wegwijst. Dat Nederlandse vertegenwoordigers in internationale organen optreden als verdediger van het Afrikaanse belang. Dat er coalities worden gesmeed met andere regeringen, in Europa en elders.
En dan de capaciteitsopbouw. Ik loop er in Johannesburg voortdurend tegenaan: workshops, seminars, trainingen. Hoe meer mensen eraan deelnemen, hoe mooier. Vaak treden er Europese trainers aan die alles beter weten. Men richt zich op een middelmaat, nauwelijks op het opsporen van talent. Iedereen wordt van zo’n workshop een beetje wijzer (maaltijden, daggeld en accomodatie inbegrepen), maar niemand steekt zijn/haar kop boven het maaiveld.
Steun het talent. Richt je op de universitaire programma’s, de onderzoeksjournalisten, kunstenaars en schrijvers. Geef geld aan innovatieve initiatieven, niet de spiegeltjes-en-kraaltjes verslaggeving die zich manifesteert in de armzaligste filmpjes die nu als ‘civil journalism’ doorgaan en het misverstand bevestigen dat ze in Afrika de camera niet kunnen hanteren. Wees bondgenoot van diegenen die in Afrika opkomen voor open, democratische samenlevingen, van actievoerders en dwarse denkers.
(En natuurlijk moet er hulp geboden worden als er nood is. Maar wel eerst nadenken hoe je ervoor zorgt dat dat geld niet terechtkomt die de nood nin stand willen houden).

III
Op de radio vanmiddag twee donkere onderwerpen. Een vodou-priesteres en kindsoldaten in Sierra Leone. Brrrrrr.