Tag Archives: Zuid-Afrika Huis

Johannesburg Lovesong

Image: Mikhael Subotzky. From his book ‘Ponte City’

At the beginning of October 1990, I arrived in Johannesburg for the first time. After months of nagging, the South African embassy had issued me a visa. I had never bridged such a distance flying. I was extremely nervous. Changing flights in Rome, I found myself amongst a herd of Afrikaners singing Sari Mareis. Then the airplane took us back to the old Transvaal. Upon arrival the sign Verbeteringe in Wording – Under Construction – struck me. Next to a display of weapons. A visitor’s guide to How To Recognize a Terrorist?

Continue reading


Mijn Zuid-Afrika Huis

Nicholas Hlobo, de African Mama’s Graceland en mijn Zuid-Afrika huis.

Inmiddels woon ik alweer vijf jaar in Nederland. Even abrupt als bij mijn ‘emigratie’ naar Johannesburg in 1993 besloot ik achttien jaar later om weer mijn koffers te pakken en van standplaats te wisselen. Redenen genoeg en niet één had met Zuid-Afrika te maken. Op vragen naar het waarom relativeerde ik mijn terugkeer met de mededeling dat er louter sprake was van een fysieke beweging. Wat maakte het in een tijd van globalisering en overspannen mobiliteit nog uit waar je woonde? Bovendien was er in de bijna twee decennia dat ik in het beloofde land woonde zoveel weefsel gegroeid dat losmaken onbegonnen werk was. Zuid-Afrika woonde inmiddels in mij. Continue reading