Tag Archives: AABN

Mandaat, Boris Dittrich en de antiapartheidsbeweging

Mandaat

In zijn vorige week verschenen memoires Mandaat verwijst Boris Dittrich naar de antiapartheidsbeweging. Het zijn vooral deze passages die bij mij warme herinneringen opriepen. Nadat hij in 1983 secretaris van het D66 bestuur in Amsterdam was geworden, bond Dittrich de strijd aan met ‘het imago van een elitair clubje witte mensen dat los gezongen was van wat de mensen (in de stad) bezighield’. Hij stelde zich ten doel om ‘maatschappelijke organisaties te bezoeken en hen ervan te overtuigen dat we we elkaar wel degelijk konden versterken.’ De Anti Apartheids Beweging Nederland (AABN) kruiste al snel zijn pad.

Continue reading


Former leadership of Dutch Anti-Apartheid Movement writes Open Letter to the ANC

Apartheid is murder - Dutch anti-apartheid activists in action at the South African Embassy in The Hague
Apartheid is murder – Dutch anti-apartheid activists in action at the South African Embassy in The Hague | Photo: Martijn de Jonge

In an Open Letter to the ANC, published on Monday 7 March 2016, former members of the Anti Apartheid Movement Netherlands (AABN) speak out in solidarity with long time South African friends who are the subject of police and other investigations.

Continue reading