Tag Archives: Zuma

Het ANC heeft nog steeds een sleutelpositie en kan twee kanten op

(C) Zapiro

Zomaar een greep uit het programma van Jacob Zuma: herschrijven van de grondwet, herinvoering van de doodstraf, alle macht aan traditionele leiders, grootscheepse nationalisaties, het terugdraaien van gelijke rechten voor lgbtiq+-ers, vrijwaring van vervolging van iedereen die zich schuldig heeft gemaakt aan diefstal van minstens 80 miljard euro uit de schatkist en het afbreken van essentiële dienstverlening (energie, transport, belastinginning, politie, justitie, enz.). Bovenal eist de partij een generaal pardon voor Zuma zelf.

Continue reading


Witte fluisteraars, zwarte radicalen

Cartoon: Mangena
Cartoon: Mangena

En nu dit weer. De Zuid-Afrikaanse Public Protector, zeg maar ombudsvrouw, Busisiwe Mkhwebane wil dat de Reservebank in haar land zich niet meer bezig houdt met de uitvoering van het monetaire beleid en het beteugelen van de inflatie. De bank moet zich volgens Mkhwebane, die vorig jaar de voortreffelijke Thuli Madonsela opvolgde, toeleggen op het ‘sociaal economische welzijn’ van de Zuid-Afrikanen. Dat advies, zo staat wel vast, is ongrondwettelijk. En, o ironie, juist het ontnemen van deze bevoegdheden zou vooral ten koste gaan van het sociaal-economische welzijn van de allerarmsten in het land.

Continue reading


Orkestreerden de Gupta’s een kabinetswijziging voor eigen gewin?

President Zuma
President Zuma

Ruilde de Indiase zakenfamilie Gupta kort voordat president Zuma in december 2015 plotseling zijn minister van financiën verving hun Randen in voor Dollars? En vingen ze voor die Dollars vervolgens miljarden Randen meer nadat de Zuid-Afrikaanse munt kelderde na Zuma’s faux pas? De indruk wekt Jeremy Cronin, bestuurslid van de Zuid-Afrikaanse communistische partij én kabinetslid in een column die hij deze week schreef.

Continue reading